Tips & FAQ

Support & Tips

Services SaaS


Olika typer av molntjänster


Tjänster brukar oftast delas upp i tre olika typer för tjänster som levereras av molnleverantörer


IaaS - Infrastructure as a Service

innebär att användare kör alla sina egna tillämpningar, inklusive operativsystem, lagring och backup på leverantörens infrastruktur. Molnleverantören levererar endast hårdvara och anslutningsmöjligheter


PaaS - Platform as a Service

innebär att användaren köpt eller utvecklat applikationer som körs i molnleverantörens infrastruktur och där leverantören också ansvarar för operativsystem, lagring, hårdvara och nätverk


SaaS - Software as a Service

betyder att användaren prenumererar eller hyr tillgång till mjukvara över internet. Kallas ibland för On DemandVad är molntjänster?


Man kan benämna moln på olika sätt.


Publika moln är den mest vanliga molngrundtypen, lösningarna är baserade på externa aktörer erbjuder molntjänster. Som lämpar sig lika bra för stora koncerner som för medelstora företag och små. Eller till de företag som kanske saknar kunskap eller inte har resurserna till större investeringar.


Privata moln är molnlösningar som byggts upp för ett enskilt företag och som är driftsatta i interna datacentra utan att systemet är uppkopplat mot internet.


Hybridmoln består av en mix av interna och externa resurspooler. Man använder sig av ett centralt gränssnitt som fördelar resurserna.

Säkert i molnet?


Visma.net är från grunden byggt för molnet så från början så säkerheten varit en stor del i processen med både grundliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder så all data är skyddad Några av dem är nämnda nedan:


Planerade underhållstillfällen för att minimera avbrott

Brandvägg för att förhindra obehörig access

Ett operativt center som bevakar applikationen och komponenterna

Redundanta datakällor

Back-up data på två ställen

Dubbla datacenter lokaliserade på separata platser

Övervakning av datacenter, behörighetskontroll och säkerhetssystem

Redundant system för kraft- och telekommunikation

Elektronisk brandövervakning och alarmsystem

Energisystem med energibesparingpolicies

Visma bevakar och utvärderar aktivt deras processer, infrastruktur och säkerhetssystem.

Läs mer i Visma's Trust Centre här

Redan Visma.net kund?

Om du redan är igång med Visma.net, så vet du väl att det finns ett Community där många tips kommer ut från Visma eller partners? Och man kan själv lägga in saker man undrar över och få svar.


Har ni inte anmält er till Vismas Community ännu följ länken här för att få tillgång.

Många bra tips finns där.


Veckans Citat


”Måttet på framgång är inte huruvida du har ett svårt problem att brottas med, utan huruvida det är samma problem som du hade förra året.”


  -John Foster Dulles -

SOCIALA MEDIER

Visma Integration

Polgate AB

Adress: Släntvägen 4, Glädjen Upplands Väsby

Info@polgate.se

All Rights Reserved Polgate, Sweden © Copyright Polgate AB