Visma.net ERP Approval

Visma.net Approval

Ditt attestverktyg i molnet


Workflowlösning för leverantörsfakturor och utlägg med möjligheter att göra egendefinierade attestflöden


Med hjälp av mobilappen Visma Mobile Manager kan du godkänna fakturorna när det passar dig eller från din Ipad eller dator


Användare av Visma.net Approval får genom appen snabb och enkel tillgång till sina uppgifter och kan effektivare hantera inkomna fakturor


Förenklar faktura- och godkännandeflödet.


Visma.net Approval samlar ihop fakturor som skall godkännas på ett ställe. Man får en enkel översikt över alla fakturor. Den som skall godkänna får ett mail när en ny faktura är klar för godkännande. Man kan välja att godkänna, avvisa, vidarebefordra, lägga in kommentarer eller att skicka fakturan vidare för granskning.


Approval är helintegrerat med Visma.net Financials


Visma.net produkter

Approval

Visma.net Approval samlar ihop fakturor som skall godkännas på ett ställe.

Citat från en av våra kunder

”Det finns många webbaserade ekonomisystem, men vi behövde ett komplett affärssystem med logistik som kan effektivisera hela verksamheten. Övergången från det tidigare systemet gick smidigt. Mycket beroende på att konsulterna hos Vismas partner var väl insatt i våra arbetsprocesser och verksamhet.


”Vi litade mycket till vår Visma partner. Det är ni som är experterna och vet nog bäst hur vi ska jobba i systemet”SOCIALA MEDIER

Visma Integration

Polgate AB

Adress: Släntvägen 4, Glädjen Upplands Väsby

Info@polgate.se

All Rights Reserved Polgate, Sweden © Copyright Polgate AB