Visma.net ERP AutoPay

Visma.net AutoPay

Tar hand om dina betalningar och banktransaktioner


Ta hand om dina betalningar och banktransaktioner med det helintegrerade och automatiserade betalningsprocessen AutoPay direkt i Visma.net Financials.


Idag finns kopplingar mot de största nordiska bankerna: Handelsbanken, SEB, Danske Bank, Swedbank och Nordea. 


Man betalar sina leverantörsfakturor enkelt.  Kundinbetalningar matchas mot öppna fakturor och kundreskontran uppdateras kontinuerligt.

Man spar arbetstid då flera manuella steg inte längre är nödvändiga.


Hur fungerar Visma.net AutoPay?


Visma.net AutoPay är helintegrerad med Visma.net Financials och möjliggör full automatisering av din betalningshantering. Tar hand om alla banktransaktioner som är kopplade till ett eller flera likvidkonton i Visma.net. Varje likvidkonto är kopplat mot ett konto i banken.


AutoPay hanterar utbetalningar till Bankgiro, Plusgiro, Bankkonton såväl inrikes som utrikes betalningar, samt SEPA betalningar.


Efter registrering av leverantörsfakturan och godkännande av betalningsförslag, skickas uppdraget automatiskt till banken. Visma.net AutoPay sköter kommunikationen mellan banken och Visma.net Financials genom att uppdatera fakturans status allt efter som den behandlas.


När fakturan är betald sker de nödvändiga finansiella transaktionerna i Visma.net Financials per automatik.


Säkert, snabbt och enkelt.
Visma.net produkter

Citat från en av våra kunder

”Det finns många webbaserade ekonomisystem, men vi behövde ett komplett affärssystem med logistik som kan effektivisera hela verksamheten. Övergången från det tidigare systemet gick smidigt. Mycket beroende på att konsulterna hos Vismas partner var väl insatt i våra arbetsprocesser och verksamhet.


”Vi litade mycket till vår Visma partner. Det är ni som är experterna och vet nog bäst hur vi ska jobba i systemet”SOCIALA MEDIER

Visma Integration

Polgate AB

Adress: Släntvägen 4, Glädjen Upplands Väsby

Info@polgate.se

All Rights Reserved Polgate, Sweden © Copyright Polgate AB