Visma.net ERP Logistik

Visma.net Logistics

Ett komplett integrerat logistiksystem


Visma.net Logistics är en mycket stark molnlösning. Vill man att huvudbok och lagerbok skall stämma överens helt så är Visma.net Logistik ett utmärkt val.


Få kontroll på ditt lager ner i detalj. Följ en orders väg igenom systemet på enkelt och tydligt sätt. Flera olika specialanpassade ordertyper med möjligheter för spårning av orsak och åtgärd.


Vid stora ordervolymer kan man använda sig av processer där man kan hantera flera ordrar vid ett tillfälle. Automatisera så att många manuella steg kan elimineras.


Passar till både mindre bolag liksom större företag med komplicerad logistik.


Kontakta oss så kan vi berätta mer om Logistik lösningen som idag finns i två nivåer, Bas och Advance

 

Några av lösningens alla funktioner


 • Avancerad order och inköps hantering
 • Flertal lagervärderingsprinciper så som FIFO, genomsnitt, standardkostnad
 • Möjlighet till flera lagerställen
 • Warehouse management med Goods In, Goods Out
 • Avancerade rabatthantering
 • Strukturartiklar, Påfyllnad, ABC
 • Möjlighet till flertal olika inventerings rutiner så som per cykler, slumpmässigt, full inventering m.fl
 • Serienummer/Batch hantering 
 • Flertal orsakskoder
 • Med lagerjusteringar har du möjlighet till spårning av orsak samt uppdateringar av huvudboken
 • Intrastat rapport med stöd för alla länder i EU
 • m.fl.

Visma.net produkter

Logistics

Visma.net Logistics är den kompletta logistiklösningen som passar både små och stora företag.

Citat från en av våra kunder

”Det finns många webbaserade ekonomisystem, men vi behövde ett komplett affärssystem med logistik som kan effektivisera hela verksamheten. Övergången från det tidigare systemet gick smidigt. Mycket beroende på att konsulterna hos Vismas partner var väl insatt i våra arbetsprocesser och verksamhet.


”Vi litade mycket till vår Visma partner. Det är ni som är experterna och vet nog bäst hur vi ska jobba i systemet”SOCIALA MEDIER

Visma Integration

Polgate AB

Adress: Släntvägen 4, Glädjen Upplands Väsby

Info@polgate.se

All Rights Reserved Polgate, Sweden © Copyright Polgate AB