Visma.net ERP Expense

Visma.net Expense

Fristående molntjänst för utlägg och reseräkningar


Ta ett foto på ditt kvitto med din mobil och ladda upp det i  Visma.net Expense.

Få kontroll av alla dina utlägg och kostnader vid din resa. När du registrerat klart allt så skickas de elektroniskt för granskning och godkännande i Visma.net Approval.

Några exempel på fördelar med Visma.net Expense


  • Kom igång snabbt med lösningen då ingen installation behövs.
  • Fort och enkelt att registrera.
  • Med uppsatta regelverk och effektiva arbetsflöden minskar man risker för fel
  • Alltid tillgängligt och uppdaterat


Visma.net Expense erbjuder integrationer med de mest vanliga kreditkortsleverantörerna. Det gör det enklare för dig att registrera dina resekostnader. Systemet hämtar korrekt kurs på den aktuella dagen om utlägg är i utländsk valuta. Användningen av kreditkortstransaktioner gör inte bara registreringsprocessen enklare och snabbare. Det garanterar också att uppgifterna är korrekta, så att chefen inte längre behöver dubbelkolla att beloppet stämmer med originalkvittot och att rätt växelkurs har använts.

Enkel export med de godkända kostnaderna kan exporteras till lönesystemet.


Visma.net produkter

Citat från en av våra kunder

”Det finns många webbaserade ekonomisystem, men vi behövde ett komplett affärssystem med logistik som kan effektivisera hela verksamheten. Övergången från det tidigare systemet gick smidigt. Mycket beroende på att konsulterna hos Vismas partner var väl insatt i våra arbetsprocesser och verksamhet.


”Vi litade mycket till vår Visma partner. Det är ni som är experterna och vet nog bäst hur vi ska jobba i systemet”SOCIALA MEDIER

Visma Integration

Polgate AB

Adress: Släntvägen 4, Glädjen Upplands Väsby

Info@polgate.se

All Rights Reserved Polgate, Sweden © Copyright Polgate AB