Visma.net ERP Anläggningsregister

Visma.net Anläggningsregister


Ger er full kontroll på era anläggningstillgångar och avskrivningsberäkningar.

Integrerat med inköpsorder, anläggningsrapporter och olika avskrivningsmetoder.


När man vet var varje tillgång är och vilka värden ger er ett bättre beslutsunderlag.

Vid inköp konvertera till en anläggning utan att registrera allt igen.

Skriv av med de fördefinierade avskrivningsmetoderna på ett enkelt sätt.Visma.net produkter

Citat från en av våra kunder

”Det finns många webbaserade ekonomisystem, men vi behövde ett komplett affärssystem med logistik som kan effektivisera hela verksamheten. Övergången från det tidigare systemet gick smidigt. Mycket beroende på att konsulterna hos Vismas partner var väl insatt i våra arbetsprocesser och verksamhet.


”Vi litade mycket till vår Visma partner. Det är ni som är experterna och vet nog bäst hur vi ska jobba i systemet”SOCIALA MEDIER

Visma Integration

Polgate AB

Adress: Släntvägen 4, Glädjen Upplands Väsby

Info@polgate.se

All Rights Reserved Polgate, Sweden © Copyright Polgate AB