Visma.net ERP Avtalsfakturering

Visma.net Avtalsfakturering


Låt era kunder abonnera på en tjänst eller vara. Automatisera återkommande fakturering.

Regelmässiga abonnemang ger insikter i företaget och hjälper er att hålla reda på framtida intäkter


  • Automatisk fakturering
  • Kontroll på intäkter och kostnader
  • Följ upp säljkanalerna
  • Insikt om intäkter och de förväntade intäkterna
  • Hantera komplexa produkt- och prismodeller
Visma.net produkter

Citat från en av våra kunder

”Det finns många webbaserade ekonomisystem, men vi behövde ett komplett affärssystem med logistik som kan effektivisera hela verksamheten. Övergången från det tidigare systemet gick smidigt. Mycket beroende på att konsulterna hos Vismas partner var väl insatt i våra arbetsprocesser och verksamhet.


”Vi litade mycket till vår Visma partner. Det är ni som är experterna och vet nog bäst hur vi ska jobba i systemet”SOCIALA MEDIER

Visma Integration

Polgate AB

Adress: Släntvägen 4, Glädjen Upplands Väsby

Info@polgate.se

All Rights Reserved Polgate, Sweden © Copyright Polgate AB