Visma.net ERP Ekonomi

Visma.net Financials

Automatiserat ekonomisystem i molnet


Helt molnbaserad lösning som ger användaren styrning och kontroll, allt i realtid.


Redovisning, Leverantörsreskontra, Kundreskontra, Bank/likvidhantering, Periodisering, Skattehantering, Valutahantering och Insight


Allt är uppbyggt så man känner igen sig oavsett vilken meny man är och arbetar i.


Många färdig definierade ekonomiska rapporter samt möjligheter till egenbyggda som passar er verksamhet.
Visma.net Röststyrning - Vill du prata med ditt affärssystem?

Med Visma.net Insight så finns all data analyserad och tillgänglig i realtid.


All den värdefulla nyckel informationen som finns i affärssystemen kan man behöva kunna se på en samlad bild för att snabbt se hur verksamheten mår.


På ett enkelt sätt se underlag, så rätt beslut kan tas på kortare tid än om man måste lägga ner arbete med manuella rapporter. Slipp att ha kontroll på olika versioner av rapporter som måste sparas ner på din dator.


Skapa egna dashboards - dela med andra i organisationen så alla ser samma siffror, beräknade på samma sätt och i realtid.

Lite av Visma.net Financials funktionalitet

 • Löpande redovisning, stort antal redovisnings dimensioner      
 • Dashboards, rapportpaket, egendefinierade rapporter
 • Leverantörsfaktura registrering
 • Kundfakturering, kravfunktioner
 • Likvidhantering
 • Bokföring och redovisning i valfri valuta
 • Avancerat periodiseringsmodul


 • Export & Import funktioner
 • Multipla avskrivningsmetoder
 • Automatiserade tidsstyrda processer, flödesautomatisering
 • Rollbaserad behörighet ner på skärmbild, fält och datanivå
 • Egendefinierade förfrågningar och kolumninställningar per användare

och mycket mer......

Visma.net produkter

Ekonomi

Visma.net Financial är det kompletta molnbaserade affärssystemet som möter upp de komplexa behov som ett företag behöver.

Citat från en av våra kunder

”Det finns många webbaserade ekonomisystem, men vi behövde ett komplett affärssystem med logistik som kan effektivisera hela verksamheten. Övergången från det tidigare systemet gick smidigt. Mycket beroende på att konsulterna hos Vismas partner var väl insatt i våra arbetsprocesser och verksamhet.


”Vi litade mycket till vår Visma partner. Det är ni som är experterna och vet nog bäst hur vi ska jobba i systemet”SOCIALA MEDIER

Visma Integration

Polgate AB

Adress: Släntvägen 4, Glädjen Upplands Väsby

Info@polgate.se

All Rights Reserved Polgate, Sweden © Copyright Polgate AB