Visma.net ERP Flerbolagshantering-Koncernredovisning-Konsolidering

Visma.net Flerbolagshantering/Koncernredovisning/Konsolidering


Effektivisera arbetsprocesser för flera bolag inom samma konfiguration.

Spåra finansiell data och skapa separata rapporter för ett obegränsat antal bolag inom organisationens redovisningsstruktur. Automatisera uppgifter för rapportering och kontanthantering, och få en fullständig översikt över samtliga bolag i företagsstrukturen.

Varje bolag arbetar inom samma fördefinierade redovisningsstruktur.

Skapa enkla rutiner för att skapa nya dotterbolag.
Visma.net produkter

Citat från en av våra kunder

”Det finns många webbaserade ekonomisystem, men vi behövde ett komplett affärssystem med logistik som kan effektivisera hela verksamheten. Övergången från det tidigare systemet gick smidigt. Mycket beroende på att konsulterna hos Vismas partner var väl insatt i våra arbetsprocesser och verksamhet.


”Vi litade mycket till vår Visma partner. Det är ni som är experterna och vet nog bäst hur vi ska jobba i systemet”SOCIALA MEDIER

Visma Integration

Polgate AB

Adress: Släntvägen 4, Glädjen Upplands Väsby

Info@polgate.se

All Rights Reserved Polgate, Sweden © Copyright Polgate AB