Visma.net ERP Roadmap

Visma.net Roadmap

Visma.net i framtiden


Spännande framtid till mötes.


Mycket finns redan idag men Visma.net som affärssystem kommer framöver bli  mer komplett med fler integrerade funktioner.


Under 2019 presenteras:


  • Visma.net Contact Management (CRM) – Integrerat säljstöd direkt i Visma.net
  • Visma.net Payroll – Lönehantering kopplat direkt till Visma.net Financial
  • Visma.net HR – Rekrytering, kompetenslistning mm


Visma.net kommer under kommande år kunna växa med Ert företag.


Nyfiken? Kontakta oss så berättar vi mer.


Visma.net produkter

Citat från en av våra kunder

”Det finns många webbaserade ekonomisystem, men vi behövde ett komplett affärssystem med logistik som kan effektivisera hela verksamheten. Övergången från det tidigare systemet gick smidigt. Mycket beroende på att konsulterna hos Vismas partner var väl insatt i våra arbetsprocesser och verksamhet.


”Vi litade mycket till vår Visma partner. Det är ni som är experterna och vet nog bäst hur vi ska jobba i systemet”SOCIALA MEDIER

Visma Integration

Polgate AB

Adress: Släntvägen 4, Glädjen Upplands Väsby

Info@polgate.se

All Rights Reserved Polgate, Sweden © Copyright Polgate AB